«Усе блідне перед книжками»: Андрій Іванець подарував бібліотеці університету нові видання - Бібліотека Університету Григорія Сковороди в Переяславі

«Усе блідне перед книжками»: Андрій Іванець подарував бібліотеці університету нові видання

Бібліотека Університету Григорія Сковороди в Переяславі > Новини > «Усе блідне перед книжками»: Андрій Іванець подарував бібліотеці університету нові видання

У рамках публічного діалогу «Українська громада Криму: Вчора. Сьогодні. Завтра?», 6 грудня 2021 року український історик, публіцист, кандидат історичних наук, член КРУК Андрій Іванець подарував бібліотеці Університету Григорія Сковороди в Переяславі низку видань.

Відтепер на полицях книгозбірні можна знайти такі книги:

Іванець А. Перший Курултай: від кримськотатарських установчих зборів до національного парламенту (1917–1918 рр.) / А. Іванець. – Київ : Кліо, 2018. – 160 с.

Це видання ознайомить читача з діяльністю Першого Курултаю, який став вищим проявом самоорганізації кримськотатарського народу у процесах революційних трансформацій 1917-1918 pp. Дослідження спирається на широке коло документальних джерел і мемуарів, містить сучасний науковий погляд на один із ключових періодів у багатовіковій історії корінного народу Криму, коли він переживав перехід від стану етносу до стану модерної етнонації. У книжці розкрито процес розгортання та виходу у 1917 р. національного руху на новий щабель розвитку, початок, перебіг і результати Кримськотатарської революції, вищим проявом якої було скликання національних установчих зборів ‒ Курултаю.

Автор прагнув об’єктивно висвітлити важливі й суперечливі події 1917-1918 pp. в історії кримськотатарського народу, показати їхнє значення для національного життя кримських татар, вплив на суспільно-політичну ситуацію у Криму та на постімперському просторі загалом.

Іванець А. Кримська проблема в діяльності УНР періоду Директорії (кінець 1918–1920 рр.) / А. Іванець. – Симферополь : Доля, 2013. – 176 с.

Книга, яку Ви триматимете в руках, є першою в історіографії спробою дати комплексну картину ставлення Української Народної Республіки періоду Директорії (кінець 1918–1920 pp.) до найскладнішого та одного із найважливіших прикордонних питань – кримської проблеми. В роботі, зокрема, висвітлюються такі невідомі та подробиці про маловивчені сторінки вітчизняної історії як: формування курсу УНР періоду Директорії на приєднання Криму; її стосунки з режимом білого диктатора П. Врангеля; суперництво за Північну Таврію УНР, крайового уряду С. Крима та добровольців А. Денікіна; українське підпілля у врангелівському Криму; візит лідера проросійського крила української масонерії до Севастополя в 1920 р. і спроби білих створити квазиуряд України в Криму; наміри частини кримських політиків надати Польщі мандат на Крим у 1920 р. та протидію цьому УНР.

Іванець А. В. Громада етнічних українців Криму в умовах російської окупації: дискримінація, потенціал самозбереження та підтримувальні дії України: експертно-аналітична доповідь / А. В. Іванець. – Київ : Українська культура, 2021. – 60 с.

Метою експертно-аналітичної доповіді є аналіз стану громади етнічних українців Криму у 2014-2020 рр., яка в умовах тимчасової окупації АР Крим і м. Севастополя Росією перетворилася на одну з двох найбільш дискримінованих етнічних спільнот регіону, виявлення викликів і загроз для неї з боку російської окупаційної адміністрації, з’ясування ефективності політики органів влади України щодо захисту прав та інтересів кримських українців.

«Інформаційні війни проти України та інших європейських країн: досвід Литви у протидії пропаганді / відп. за випуск А. Щекун. – Київ : Українська культура, 2020. – 135 с.

Дана публікація розроблена українськими та литовськими експертами з питань інформаційної безпеки і стратегічних комунікацій, та складається з доповідей щодо можливостей протидії дезінформації в Україні та країнах ЄС і досвіду Литви у боротьбі з пропагандою та посиленні незалежних ЗМІ.

Крим за завісою. Путівник зоною окупації / за заг. ред. А. Майорова. – Київ : Прометей, 2019. – 156 с.

Книгу підготовлено до п’ятої річниці російської окупації Криму. Насичений фактами та ілюстраціями лаконічний виклад ключових історичних, політичних та соціальних проблем Криму.

Книга продовжує серію компактних довідників про сірі зони безпекового середовища, розпочату вже знаною в експертному середовищі книгою «Донбас у вогні. Путівник зоною конфлікту».

Наш Крим: неросійські історії українського півострова : зб. статей / упоряд. та вступ С. В. Громенко. – Київ : К. І. С., 2016. – 315 с.

Міф про Крим як про «ісконно русскую землю», що «завжди належала Росії» став наріжним каменем пропагандистської кампанії Москви як у переддень анексії півострова, так і сьогодні – задля виправдання своїх дій. Пропонований вашій увазі збірник української історичної публіцистики підважує тези російської пропаганди. Автори цієї книги, відомі науковці та публіцисти, не ставлять за мету замінити російський історичний міф іншим – українським чи кримськотатарським, – а прагнуть показати минуле півострова у всій його складності та різноманітності. Матеріали охоплюють період від становлення Кримського ханства і до відновлення української незалежності у 1991 році.

Обличчя українського солдата : [фотоальбом] / Головного управління розвідки Міністерства оборони України. – [Б. м.] : [б. в.], [2021?]. – 49 с.

Збірка фотопортретів українських воїнів, захисників рідної землі. Кожен, кого ми бачимо на цих закарбованих фотокамерою файлах історії, уособлює наше національне прагнення бути самими собою, мріяти, а відтак і діяти, щоб Україну у світі асоціювали винятково зі стабільним, успішним і самодостатнім державним проектом.

ОУН в сучасній Україні : матеріали ХІХ Великого Збору Українських Націоналістів / Київ : [б. в.], [2012?]. – 60 с.

У брошурі опубліковано матеріали і документи ХІХ, ХХ, ХХІ та ХХІІ Великих Зборів Українських Націоналістів, які відбулися в Україні впродовж 2012-2020 років.

Усім, хто цікавиться питаннями діяльності ОУН, теорії і практики українського націоналізму, кому не байдужа доля незалежної і соборної України.

Полуостров страха: пять лет несвободы в Крыму / О. Скрипник, С. Заец, А. Матвийчук [и др.] ; под общей ред. О. Скрипник. – Изд. 3-е, испр. и доп. – Киев : Паперовий Змий-ОПТ, 2019. – 140 с.

В книге на основе обобщения ряда фактов и воспроизведения хронологии захвата Крыма российскими военными и спецслужбами проанализированы основные тенденции в сфере нарушений прав человека на полуострове за пять лет оккупации. Весомую часть издания составили ключевые документы, дающие международно-правовую оценку действиям РФ в Крыму, нормативно-правовые акты Украины, принятые в результате оккупации части территории Украины, нормативно-правовые акты РФ, с помощью которых руководство России незаконно распространяет действие своего законодательства на оккупированной территории, акты де-факто власти Крыма, принятые с целью оккупации Крыма Россией.

Ситуація з правами людини в Криму за 7 років окупації : аналітична доповідь / ред. О. Виноградова ; Дім прав людини Крим, Кримська правозахисна група, Регіональний центр прав людини, Центр громадянської просвіти «Альменда», Центр прав людини ZMINA. – Київ, 2021. – 92 с.

У цій доповіді консолідовано масив інформації про стан дотримання прав людини за сім років окупації Криму Російською Федерацією, а також проаналізовано основні тренди порушень прав людини окупаційною владою в Криму. Доповідь містить лише аналіз дій Російської Федерації як держави-окупанта щодо її зобов’язань з охорони, дотримання і забезпечення прав людини на тимчасово окупованій нею території кримського півострова і не охоплює інформацію про дії України на регіональному, національному й міжнародному рівнях, пов’язані з її суверенною та недоторканою територією, невід’ємною частиною якої є весь півострів Крим.

Чобіт Д. Проголошення Незалежності України / Д. Чобіт. – Київ : Українська культура, 2021. – 224 с.

Книга присвячена доленосній події в історії українського народу – проголошенню Незалежності України, у ній розповідається про державний переворот у Москві, обставини проведення історичної сесії Верховної Ради України 24 серпня 1991 року, наводиться повна її стенограма.

Вагомість книги посилюється тим, що автор сам безпосередньо перебував у епіцентрі тих подій, брав у них активну участь і, як народний депутат України, голосував за Акт проголошення незалежності України.

Поза тим, Андрій Валерійович поповнив ще й скарбничку періодики УГСП – віднині тут є такі друковані видання: Крым Информ. – Киев : Мега-пресс групп. – 2017. – № 1. – 16 с.; Crimea Inform. – Kyiv : Mega-Press Group. – 2017. – № 1. – 16 с.; Територія Крим. – Київ : Укрінформ. – 2016. – № 2. – 16 с. ; Territory of Crimea. – Kyiv : Ukrinform. – 2016. – № 1. – 16 с. ; Українська культура. – Київ : Українська культура. – 2020. – 3; Українська культура. – Київ : Українська культура. – 2021. – 1; Кримська світлиця : [підшивка]. – Київ : Українська культура. – 2020. – № 17-24; Кримська світлиця : [підшивка]. – Київ : Українська культура. – 2021. – № 7-18.

Бібліотека університету висловлює подяку дарувальнику за сприяння поповненню книжкового фонду і запрошує усіх бажаючих на гостину аби ознайомитися із новинками.

Пресцентр бібліотеки

Перейти до вмісту