Історія бібліотеки - Бібліотека Університету Григорія Сковороди в Переяславі

Історія бібліотеки

Бібліотека педагогічного університету заснована у 1986 році як бібліотека філіалу Київського державного педагогічного інституту ім. О. М. Горького. Разом зі зміною назви вищого навчального закладу змінювалась назва книгозбірні: з 1993 року – бібліотека Переяслав-Хмельницького державного педагогічного інституту імені Г. С. Сковороди, потім в 2002 році – бібліотека Переяслав-Хмельницького державного педагогічного університету імені Григорія Сковороди, а з 2020 року – бібліотека Університету Григорія Сковороди в Переяславі.

Історія книгозбірні тісно пов’язана з історією навчального закладу. Різними шляхами поповнювалися книжкові фонди бібліотеки. Надходила література з бібліотек вищих педагогічних навчальних закладів Києва, Кіровограда, Миколаєва, Черкас, Умані, Херсона.

Бібліотечно-бібліографічна робота здійснювалася під опікою керівництва наукової бібліотеки Київського державного педагогічного інституту ім. О. М. Горького. У 1986 році очолювала бібліотеку Любов Василівна Тараненко. У 1987 році посаду завідувача бібліотеки обійняла Катерина Миколаївна Левченко. У 1998 році колектив бібліотеки очолила Ольга Іванівна Шкира.

У 1988 році бібліотека отримала спеціалізоване приміщення площею 500 кв.м, де розмістились абонемент наукової, навчально-методичної та художньої літератури, 2 читальні зали, науково-бібліографічний та інформаційно-довідковий відділи.

Зі зростанням книжкового фонду й обсягу робіт виникла потреба у розширенні площ книгозбірні та збільшенні штату бібліотечних фахівців.

У 2000-2001 рр. вводяться нові бібліотечні площі, а саме: читальна зала періодичних видань, читальна зала суспільно-політичних наук імені Т. Г. Шевченка, нове книгосховище.

У 2004 році при залі суспільно-політичних наук було введено в дію комп’ютерну зону, котра призначена для використання читачами навчальних компакт-дисків, доступу користувачів до «банку» повнотекстових документів (навчальних посібників, наукових праць та методичних розробок викладачів), доступу до мережі Інтернет.

У 2006 році відкрито конференц-залу імені Василя Сухомлинського.

У 2009 році відкрито оновлену, технічно оснащену, із зручними робочими місцями інформаційно-ресурсну залу «Чумацький шлях», котра, в свою чергу, поділяється на прес-зону, музей-архів родини Блохин, комп’ютерну та етнічну зони, а також залу наукових видань та 2 зали збереження архівних фондів.

Сьогодні у штаті бібліотеки працює 20 кваліфікованих співробітників.

У своєму структурному складі бібліотека має 4 відділи: комплектування та наукової обробки літератури, інформаційно-бібліографічний, інформаційних технологій та комп’ютерного забезпечення, відділ обслуговування.

Бібліотечний ресурс становить 415 502 одиниці книжкової продукції, періодичних видань, матеріалів наукових конференцій, навчальних посібників, монографій, авторефератів дисертацій, а також матеріалів на електронних носіях. Бібліотека передплачує 148 назв періодичних видань за профілем університету, зокрема, зарубіжних видань – 15 назв, вітчизняних видань – 133 назви. Для задоволення інформаційних потреб користувачів бібліотека використовує МБА.

Бібліотечний фонд багатогалузевий. Це книги українською, російською, англійською, французькою, німецькою мовами. Фонди бібліотеки комплектуються літературою педагогічного, психологічного, філологічного, економічного, історичного профілю, а також літературою з трудового та фізичного виховання, біології, математики, культури, мистецтва та художньою літературою. Щорічно документний фонд поповнюється в середньому на 5 000 примірників. Кількість користувачів, зареєстрованих за єдиним читацьким квитком – 6 889, бібліотеку відвідують за рік близько 138 439 читачів, а також у бібліотеці створено фонд дарчої книги, котрий зростає за рахунок переданих до бібліотеки персональних колекцій та архівів і наразі налічує 20 273 примірники.

У 2002 році впроваджується автоматизована інформаційно-бібліотечна система «УФД/Бібліотека», на базі якої створюється електронний каталог, що забезпечує багатоаспектний пошук документів бібліотечного фонду. Електронний каталог відображає активний фонд бібліотеки, тобто базу даних про всі надходження: навчальну, наукову, навчально-методичну літературу, періодичні видання, автореферати дисертацій, монографії, наукові праці викладачів університету. Ретроспективне введення фонду (бібліографічних описів літератури) в електронний каталог завершилось у 2005 році.

Сьогодні електронний каталог бібліотеки становить близько 294 411 записів.

Бібліотеку підключено до локальної комп’ютерної мережі закладу, оснащено 73 автоматизованих робочих місць з підключенням до Інтернету, комп’ютеризовано процеси обслуговування читачів, комплектування і обробку фондів.

Введено в дію дисплей-зал для користувачів, створені зони WI-FI для роботи з власними мобільними пристроями.

Основна інформація про роботу бібліотеки, її структуру, ресурси, послуги представлена на веб-сайті книгозбірні (library.uhsp.edu.ua), який функціонує з 2008 року. Веб-ресурс дозволяє розширювати та урізноманітнювати спектр бібліотечно-інформаційного сервісу, а також забезпечувати навчально-виховний і науковий процеси в університеті. Створений акаунт бібліотеки в соціальній мережі Фейсбук, який дозволяє зберегти інтерес до бібліотечної сторінки в найпопулярнішому ресурсі серед інших соціальних медіа, а також сприяє зверненню користувачів до ресурсів бібліотеки та більш активному відвідуванню сайту.

У 2014 році введено в дію Інституційний репозитарій ePHSUIR (Electronic Pereyaslav-Khmelnytsky State Higher Educational Institution Repository) як засіб підтримки розвитку науково-інформаційного середовища університету, а також нової моделі наукової комунікації в світі. Електронний архів функціонує на основі програмної платформи DSpace. На сьогодні кількість публікацій в репозитарії складає більше 4 833 документи.

До послуг користувачів 7 галузевих залів на 470 місць, абонемент, 2 книгосховища, а також Філіал1, читальна зала (Філологічний факультет).

Активному збагаченню фондів бібліотеки сприяла співпраця з вітчизняними книготорговельними організаціями, книгообмін із бібліотеками України, зокрема, Національною бібліотекою України імені В. І. Вернадського, Державною науково-педагогічною бібліотекою імені В. О. Сухомлинського, співробітництво з українсько-американським доброчинним фондом «Сейбр-Світло», «Відродження», а також посольствами Фінляндії, Польщі та Франції в Україні тощо.

Бібліотека ДВНЗ «Переяслав-Хмельницький ДПУ імені Григорія Сковороди» – постійний учасник освітніх та інформаційних програм і проектів: «Сковородинознавство», «Шевченкознавство», «Космічна Україна. Переяславщина», «Україна – земля козацька», «Київщинознавство», «Переяславіка». Бібліотека є учасником проекту «ELibUkr» (Електронна бібліотека України), а також є членом Української бібліотечної асоціації.

З метою популяризації університету і бібліотеки та здійснення інформаційного забезпечення користувачів у 2007 році започатковано видання бібліографічних покажчиків різних за типами та змістом, а також започатковано Серію «Наукова еліта Переяславщини». Покажчики присвячені науковій діяльності вчених університету, видатним краянам – діячам культури, літератури та мистецтва.

У роботі бібліотеки поєднуються різні форми та методи соціокультурної роботи. Це круглі столи, лекції, вебінари, презентації, літературні та творчі зустрічі, інформаційно-просвітницькі заходи, екскурсії, мистецькі та книжкові виставки тощо.

Університетська бібліотека є важливим в регіоні науковим, навчальним, культурно-просвітницьким та інформаційним центром. Щороку зростає її роль як посередника між інформаційним середовищем та його користувачами – студентами, вченими і фахівцями університету. Створення вдалого іміджу бібліотеки в університеті полягає в гармонійному поєднанні традиційних та інноваційних напрямків роботи із залученням автоматизованих технологій.

Ніна Обертій, завідувач відділу інформаційних технологій та комп’ютерного забезпечення

Перейти до вмісту