«У чарівний світ розкритої книги всім доступний вхід»: завітайте до бібліотеки університету, там знову поповнення новими виданнями - Бібліотека Університету Григорія Сковороди в Переяславі

«У чарівний світ розкритої книги всім доступний вхід»: завітайте до бібліотеки університету, там знову поповнення новими виданнями

Бібліотека Університету Григорія Сковороди в Переяславі > Новини > «У чарівний світ розкритої книги всім доступний вхід»: завітайте до бібліотеки університету, там знову поповнення новими виданнями

У ході Х Всеукраїнського історико-культурологічного форуму «Сікорські читання» доктор історичних наук, професор, член-кореспондент Академії туризму України, директор Інституту туризму, заслужений працівник освіти України, лауреат Премії імені Героя України Михайла Сікорського Володимир Великочий подарував університетській книгозбірні низку нових видань.

Відтепер у сковородинівській бібліотеці можна знайти такі книги:

Міжнародний туризм : навч. посіб. для студентів спеціальності 8.14010301 «Туризмознавство» / Прикарпатський нац. ун-т імені Василя Стефаника / уклад.: В. С. Великочий, О. І. Дутчак, В. В. Шикеринець. – Івано-Франківськ : Кушнір Г. М., 2015. – 254 с.

У навчальному посібнику розглянуто міжнародний туризм як соціокультурний феномен та окрема галузь світової економіки. Розкрито діяльність міжнародних туристичних організацій, особливості статистики міжнародного туризму, становлення основних форм його розвитку. Проаналізовано чинники розвитку міжнародного туристичного ринку та сучасний стан найважливіших секторів індустрії міжнародного туризму.

Великочий В. С. Джерела до вивчення державного будівництва в ЗУНР / В. С. Великочий. – Івано-Франківськ : Плай, 2003. – 278 с.

У монографічному дослідженні вперше в українській історіографії цілісно висвітлюється комплекс джерел до вивчення державного будівництва в Західно-Українській Народній Республіці. Автором запропонована класифікація джерел, здійснено нове прочитання вже відомих та введено в науковий обіг документи і матеріали, які раніше були недоступними вітчизняним вченим. Використовуючи історичні та історіографічні джерела, уточнено хід та особливості формування державних інституцій, їх функціонування в т. ч. в екзилі, органів місцевого управління та самоврядування, правопорядку, судочинства, збройних сил.

Великочий В. Велика Східноєвропейська революція, Перша світова війна і Галичина (Українська історіографія суспільно-політичних процесів. Бібліографія) / В. Великочий ; Прикарпат. нац. ун-т ім. Василя Стефаника, Івано-Франків. обл. орг. Нац. спілки краєзнавців України. – Івано-Франківськ : Кушнір Г. М., 2014. – 179 с.

У бібліографічному довідникові наведено основну наукову історичну літературу, присвячену суспільно-політичним процесам у Галичині періоду Великої Східноєвропейської (1914 1920 рр.), Української (1914-1920 рр. революцій, Першої світової війни (1914-1918 рр.), що вийшла з-під пера вітчизняних і зарубіжних українських істориків упродовж ХХ – першого десятиліття ХХІ століть.

Великочий В. «Були трактовані наскрізь гуманно…». Косачівський табір для iнтерованих осіб в контексті українсько-польських взаємин у Галичині (1918-1919 рр.). : колект. моногр. / В. Великочий, І. Монолатій, Ю. Плекан. – Івано-Франківськ : Кушнір Г. М., 2019. – 182 с.

Праця прикарпатських істориків – спроба показати увесь спектр складних, але не трагічних взаємин українців і поляків Галичини на початку ХХ ст., проаналізувати специфіку міжнаціональних взаємин у період Української революції, вказавши на притаманну тодішнім національним меншинам тактику участі й неучасті у політичному й державному житті українців Галичини, дослідити повсякдення Коломиї та її містян-українців з огляду на функціонування в 1918–1919 роках вже кілька разів поспіль згаданого табору для інтернованих осіб на її околиці – Косачеві.

Також документально підтверджуються або спростовуються наявні у сучасному, передусім, медійному, а вже потім – і краєзнавчому, просторах відомості про те, яким чином, за чиїми вказівками і за чиєю допомогою відбувалося тримання поляків-полонених та інтернованих осіб у Косачівському таборі. Важливим є аналіз на доступних нині і вперше виявлених документах також і поведінки й мотивації тих осіб, котрі були відповідальними за надання медичної опіки, без огляду на національну чи релігійну належність утримуваних осіб, їхнє подвижництво в умовах епідемії грипу і тифу, нестачі медикаментів, продовольства тощо.

Великочий В. С. Iсторiя світових цивілізацій : навч.-метод. посіб. / В. С. Великочий, Л. Й. Великочий, А. П. Зарічняк. – Івано-Франківськ : Кушнір Г. М., 2018. – 159 с.

Навчально-методичний посібник містить вибраний лекційний матерiал, плани семінарських занять, завдання для самостійної та індивідуальної роботи з курсу «Історія світових цивiлiзацiй», наводяться запитання для підсумкового контролю та список рекомендованої літератури. Викладений у посібнику матеріал послідовно розкриває об’єкт-предметну сутність навчальної дисципліни, дає уяву про особливості цивілізаційного розвитку людства на рiзних етапах.

Лиш те в народі буде жити, що серце серцю передасть : матеріали доповідей та виступів учасників ІІ Всеукр. краєзнавчо-етнологічної конф. учнівської молоді / за заг. ред. М. Ю. Косило. – Івано-Франківськ : Лілея-НВ, 2020. – 462 с.

У збірник увійшли матеріали доповідей та виступів учасників ІІ Всеукраїнської краєзнавчо-етнологічної конференції учнівської молоді «Лиш те в народі буде жити, що серце серцю передасть…». Представлено статті юних дослідників краєзнавців-етнологів, в яких прозвучали етнологічні дослідження з різних куточків нашої держави, що сприятиме збереженню та популяризації народної творчості для майбутніх поколінь.

Монолатій І. Зоосад революції. Західно-українська державність 1918-1923 рр. і теорії випадковостей ХХ – початку ХХІ сторіч : есеї / І. Монолатій.Івано-Франківськ : Лілея-НВ, 2020. – 352 с.

Дослідження Івана Монолатія присвячене маловивченим і дискусійним проблемам Української революції 1914–1923 рр., зокрема вивченню особливостей становлення і розвитку західноукраїнської державності 1918–1919 рр., окремим питанням політичної історії Західноукраїнської Народної Республіки в 1918–1923 рр. Ґрунтуючись на теоріях випадковостей, запропонованих вченими ХХ – початку ХХІ ст., автор пропонує новий погляд на події української історії початку ХХ ст. у її «галицькому» вимірі. Для істориків, політологів, усіх, хто цікавиться сучасними інтерпретаціями історії Української революції 1914–1923 рр.

Програми з позашкільної освіти туристсько-краєзнавчого та військово-патріотичного напрямів : збірник програм / за заг. ред.: М. Ю. Косило, В. Є. Кімакович. – Івано-Франківськ : Фоліант, 2019. – 552 с.

До збірника ввійшли навчальні програми для роботи творчих об’єднань туристсько-краєзнавчого та військово-патріотичного напрямів позашкільної освіти. Дані програми можуть бути використані для організації роботи творчих об’єднань закладів позашкільної, загальної середньої, професійно-технічної та вищої освіти області.

Програми з позашкільної освіти туристсько-краєзнавчого, військово-патріотичного та гуманітарного напрямів : збірник програм / за заг. ред.: М. Ю. Косило, В. Є. Кімакович. – Івано-Франківськ : Фоліант, 2020. – 260 с.

До збірника ввійшли навчальні програми для роботи творчих об’єднань туристсько-краєзнавчого, військово-патріотичного та гуманітарного напрямів позашкільної освіти. Дані програми можуть бути використані для організації роботи творчих об’єднань закладів позашкільної, загальної середньої, професійно-технічної та вищої освіти області.

Welykoczyj W. Pokucie. Szkice z pogranicza / W. Welykoczyj. – Iwano-Frankiwsk : Kushnir H. M., 2020. – 282 s.

Monograficzne dwujęzyczny wydanie jest próbą kontynuowania pewnych zagadnień z historii Pokucia jako kraju pogranicza przez pryzmat historycznych, archeologicznych, etnograficznych, krajoznawczych osobliwości i specyfiki dyskursu. Pokucie rozpatrywane jest w kontekście ogólnoukraińskiej narracji historycznej, a jednocześnie jako terytorium Pogranicza. Rozdziały monografii zostały wygłoszone w formie wykładów studentom Akademii imienia Jakuba z Paradyża w Gorzowie Wielkopolskim w ramach programu wymiany akademickiej Erasmus+.

Welykoczyj W. Iwanofrankiwszczyzna turystyczna : edukacyjne i metodyczne wydanie / W. Welykoczyj ; Przykarpacki Uniwersytet Narodowy imienia Wasyla Stefanyka. – Iwano-Frankowsk : Wydawnictwo Przykarpackiego Uniwersytetu Narodowego imienia Wasyla Stefanyka, 2011. – 120 s.

W niniejszym wydaniu dydaktyczno-informacyjnym jest opisana krótka historia, stan obecny oraz przyrodniczo-rekreacyjne, etnograficzne, historyczne i geograficzne perspektywy rozwoju turystyki na Przykarpacia, czyli na terytorium współczesnego obwodu iwanofrankowskiego. Tekst wydania proponujemy w dwóch językach ukraińskim i polskim, poniewaz pierwotnie było ono zaprojektowane dla polskiego czytelnika.

Щиро дякуємо дарувальнику за ці видання. Нові книжки вже приємно шурхотять сторінками на полицях бібліотеки Університету й з нетерпінням чекають на своїх читачів!

Пресцентр бібліотеки

Перейти до вмісту